ആരുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്സ്ടഗ്രാം ചാറ്റിങ്ങും കാണാം

September 27, 2020 keerus 7

നൽകിയ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് (എസ്) അറിയിപ്പുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോക്താവ് നൽകിയ ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അറിയിപ്പുകൾ കൈമാറുന്നു. ജിമെയില്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കുന്നത്. അറിയിപ്പ് കൈമാറൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പിന്തുടരേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ: […]