ഇഷ്ടമുള്ള ടിവി ചാനലുകള്‍ മൊബൈലില്‍ കാണാം

August 19, 2020 keerus 0

ആണ്ട്രോയിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള അണ്ടർറേറ്റഡ് ലൈവ് സ്‌പോർട്‌സ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ജിഎച്ച്ഡി സ്‌പോർട്‌സ്. കാലതാമസവും ബഫറിംഗും ഇല്ലാതെ തത്സമയ സ്‌പോർട്‌സ് നൽകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സ്‌പോർട്‌സും വിവിധ ടിവി ചാനലുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു ലളിതമായ അപ്ലിക്കേഷൻ […]