പെണ്‍കുട്ടികളുമായി വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു ആപ്പ്

September 24, 2021 keerus 2

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പല രാജ്യത്തെ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള കൂട്ടുക്കാര്‍ നമ്മള്‍ക്ക് എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം .അവരോടു വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒട്ടനവധി ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ […]

പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു കിടു ആപ്പ്

September 19, 2020 keerus 3

ആകർഷണീയമായ സാമൂഹിക സവിശേഷതകളും ബി‌എസും ഇല്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കാണ് മെവെ. പരസ്യങ്ങളില്ല, ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്നില്ല, ന്യൂസ്‌ഫീഡ് കൃത്രിമത്വമില്ല. ചങ്ങാതിമാരുമായും കുടുംബവുമായും പൊതുവായ താൽ‌പ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ആധികാരികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവേശകരവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ സവിശേഷതകൾ‌ മെവെ- […]