ഫോണ്‍ കാള്‍ ചോര്‍ത്തിയോ ?

September 6, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ കാളുകള്‍ റിക്കോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .. അതൊക്കെ ശരി ഉള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് .. പക്ഷെ മറ്റു ഒരു ഫോണിലെ കാള്‍ വിവരങ്ങള്‍ […]