ഫോണില്‍ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടേല്‍ പൊളിക്കും

July 20, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഇന്ന് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ യുഗത്തില്‍ ആണ് .പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് കാള്‍ വരുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ടോണ്‍ തന്നെ ആണ് കേള്‍ക്കാറു .ഇന്ന് അതില്‍ നിന്ന് എല്ലാം വ്യതസ്തമായി […]