ഫോണില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്ക് പ്ലേയറിന്റെ രഹസ്യം

August 30, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കാറുണ്ട് .അതിനു വേണ്ടി പല തരത്തില്‍ ഉള്ള മ്യൂസിക്ക് പ്ലെയര്‍ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുന്ന മ്യൂസിക്ക് പ്ലെയറിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ട് […]