175 രൂപക്ക് ഇന്‍വെര്‍ട്ടര്‍ 💡

November 20, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നത് …ഇപ്പോള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സമയങ്ങളിലും വീട്ടിലെ വൈദ്യതി ഓഫ്‌ ആവാന്‍ ഉള്ള […]