കള്ളത്തരം കാണിക്കാന്‍ ഒരു കിടു ആപ്പ്

May 11, 2021 keerus 1

നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഒരുപാട് ആപ്പുകള്‍ ഇന്സ്ടാല്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ,അവയില്‍ പലതും നമ്മള്‍ക്ക് ആരും കാണാതെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ആപ്പുകളും ഉണ്ട് .അങനെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിവരണം […]

ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉള്ളിലെ ഈ രഹസ്യം അറിയുമോ ?

April 29, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണില്‍ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് .ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉള്ളില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയ്യാമോ?ഇല്ല എങ്കില്‍ ഇത് മുഴുവന്‍ വായിക്കണം. നമ്മളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി […]

കാമുകിയും കണ്ടുപിടികില്ല ഈ കള്ളത്തരം

January 3, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലും നമ്മള്‍ ഒരുപാട് വ്യാലറ്റ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂട്ടുക്കാരുമായി പങ്ക് വെക്കാന്‍ […]