നമ്പര്‍ കാണാതെ ഫോണ്‍ വിളിക്കാം

November 18, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ നിന്നും ഒരുപാട് കാളുകള്‍ വിളിക്കാറുണ്ട് .അത് പോലെ കാളുകളും വരാറുണ്ട് .ഇങ്ങനെ വിളികുമ്പോള്‍ ഒക്കെ നമ്മളുടെ നമ്പര്‍ തന്നെ ആണ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അവിടെ കാളര്‍ ഐഡി ആയി കാണാന്‍ […]