ആരുടെ അകൌണ്ടും നിങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം

October 15, 2020 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഇന്ന് ടെക്ക് വഴിയില്‍ കൂടെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്,അത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈബര്‍ ലോകത്ത് ഉള്ള തടിപ്പുകളും മറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് .നമ്മള്‍ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കില്‍ നമ്മളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൌടസ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ […]