ചാറ്റില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കാണാം

September 4, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും പല നതരത്തില്‍ ഉള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ആണ് .അതിനു വേണ്ടി പല തരത്തില്‍ ഉള്ള ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകളും നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിടുണ്ടും ഉണ്ട് …ഈയിടെ ആയി വരുന്ന […]