ഫയലുകള്‍ തിരിച്ചു എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം

November 27, 2020 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം ഫോണില്‍ സേവ് ചെയ്തു വക്കാറുണ്ട്..ഒരു പക്ഷെ ഫോണ്‍ വില്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമ്മള്‍ക്ക് ആ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ആര്‍ക്കും കിട്ടാത്ത വിധം ഫോണില്‍ […]