ഓണ്‍ലൈന്‍ കാണിക്കാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം

August 31, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ആണ് .പല ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗികുമ്പോള്‍ എല്ലാം നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ കാണാം എന്ന് …. അല്ലെ? […]