ആരും കാണില്ല ഈ ലോക്ക്

November 21, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ ഒരുപാട് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ,അത് പോലെ ഒട്ടനവധി ഫോട്ടോ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്തു വക്കാറുണ്ട് .പല സമയത്തും നമ്മളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഫോണ്‍ മറ്റു ആരേലും എടുത്തു […]