രഹസ്യമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കിടു ആപ്പ്

February 7, 2022 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരുപാട് അപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .ഈ ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള്‍ പങ്ക് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്ന് ആണ് ..അലെങ്കില്‍ ആപ്പിന്റെ സെര്‍വറില്‍ അത് […]

എങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഫോണ്‍ കാള്‍ വിവരങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാം

May 30, 2021 keerus 1

നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ വരുന്ന കാളുകള്‍ രികൊര്‍ഡിങ്ങ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് വക്കാന്‍ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള കാള്‍ റികോഡിംഗ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .ഇന്ന് അത് പോലെ ഒരു കിടിലന്‍ ആപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി […]

ഫയലുകള്‍ തിരിച്ചു എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം

November 27, 2020 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം ഫോണില്‍ സേവ് ചെയ്തു വക്കാറുണ്ട്..ഒരു പക്ഷെ ഫോണ്‍ വില്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമ്മള്‍ക്ക് ആ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ആര്‍ക്കും കിട്ടാത്ത വിധം ഫോണില്‍ […]