മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സ്പീഡ് ഇല്ലേ ?

January 10, 2021 keerus 0

നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണില്‍ ഇഉഇന്ടെര്നെട് സ്പീഡ് കുറവാണോ ?എങ്കില്‍ കൂട്ടുക്കാര്‍ ഇത് മുഴുവന്‍ വായിക്കണം നമ്മള്‍ക്ക് എല്ലാവര്ക്കും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സ്ലോ ആവുന്നത്… അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ ഫോണിലെ […]