കാശ് വേണ്ട എല്ലാം ഫ്രീ

May 8, 2021 keerus 2

നമ്മുടെ ഫോണിനു ആവശ്യമായ എല്ലാ ആപ്പുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാറു പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ആണ് .പക്ഷെ പല ആപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഗെയിംസ് ആയികൊട്ടെ ചിലപ്പോള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ തന്നേ കാശ് ചോദിക്കാരുണ്ട് അലെങ്കില്‍ […]