മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ഇനി മോഷണം പോവില്ല

September 3, 2021 keerus 0

നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ സുരക്ഷ അത് എല്ലാവര്ക്കും വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം ആണ് .അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള്‍ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കി വാക്കാറും ഉണ്ട് .ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്ക് […]