വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ മാത്രം നോക്കുക

November 24, 2020 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നവമാധ്യമം ആണ് വാട്സ്ആപ്പ് .ഇന്ന് കുറെ കൂട്ടുക്കാര്‍ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക്.നമ്മള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും വാട്സ്ആപ്പില്‍ വീഡിയോ ഓഡിയോ കാളുകള്‍ വിളിക്കാന്‍ കഴിയാറുണ്ട്. അതില്‍ […]