എങ്ങനെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ലോകേഷന്‍ കണ്ടു പിടിക്കാം

June 8, 2022 keerus 1

ഇന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കാന്‍ പോകുന്നത് .സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും അറിഞ്ഞിരികേണ്ട രണ്ടു ആപ്പ്സ്. നമ്മള്‍ എല്ലാവരും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .വാട്ട്സ്ആപ്പില്‍ നമ്മള്‍ക്ക് പല കൂട്ടുക്കാരും പല ഭാഷയില്‍ […]

ലോകേഷന്‍ അടക്കം സകലതും കണ്ടു പിടിക്കാം

September 22, 2021 keerus 0

നമ്മളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഒരുപാട് ആപ്പുകള്‍ നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .അധികവും പ്ലേ സ്റൊരില്‍ നിന്നും ആണ് നമ്മള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാറ് .നമ്മള്‍ക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള എല്ലാ തരത്തില്‍ ഉള്ള ആപ്പുകളും ഗെയിംസ് ഇവിടെ കിട്ടും […]

ലോകെഷനും ഫോട്ടോയും എടുക്കാം

May 21, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒട്ടനവധി സുരക്ഷ ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .മറ്റുള്ളവര്‍ നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഒട്ടനവധി ലോകിംഗ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .എങ്കിലും നമ്മളുടെ […]