കാമുകിയും കണ്ടുപിടികില്ല ഈ കള്ളത്തരം

January 3, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലും നമ്മള്‍ ഒരുപാട് വ്യാലറ്റ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂട്ടുക്കാരുമായി പങ്ക് വെക്കാന്‍ […]